BULGARİSTAN-PLOVDIV-MARITSA SEBZE ENSTİTÜSÜ RAPORU -I

22 Ağustos 2012
3.136 kez görüntülendi

BULGARİSTAN-PLOVDIV-MARITSA SEBZE ENSTİTÜSÜ RAPORU -I

BULGARİSTAN-PLOVDIV – MARITSA SEBZE ENSTİTÜSÜ RAPORU

KONU:

Bulgaristan-Şumen Vilayeti, Külevçe köyü üretim kaynaklı humus/solucan gübresi inceleme raporu.

ÜRETİCİ:

MARIAN MARINOV VE ESOES İNFO OOD –MEHMET HANİFİ CAN

HAZIRLAYAN:

Asistan Tsvetanka DINCHEVA ve Genel Asistan Dr. Ivanka TRINGOVSKA

ARALIK 2010

 AÇIKLAMA:

Domates Avrupa’da sera yetiştiriciliğinde en popüler sebzedir. Üretimin karlı olması için sebzenin yetiştirme koşullarındaki yüksek talepleri nedeniyle birçok ayrıntıya dikkat edilmesi gerekmektedir. Sera üreticiliğin çoğalması, verimi arttırmak amacıyla mineral gübrelemenin önemli ölçüde kullanımını gerekmektedir, fakat çoğunlukla yanlış kullanımı yetiştirilen bitkiye zarar verdiği gibi çevreye de zarar vermektedir. Büyük miktarlarda kullanılan sentetik gübrelerin uygulanması bir taraftan gıda sektöründe dengesizlik diğer taraftan da su ve toprak kirliliğine yol açar.

Bitkilerdeki sentetik gübre ve pestisit ihtiyacını azaltmak, sürdürülebilir tarım ilkeleri ile tutarlı ve yerel koşullara uygun olması amacıyla toplum bugün bilgi tabanlı yenilik talep etmektedir. Bu teknolojiler ekolojik karakteri ve üreticiye olan uyumu nedeniyle ve daha yüksek üretim gelirleri için bir önkoşul olarak daha uygun teknoloji alternatifi olması gerekir. Tüketici sağlığını korurken, sürdürülebilirlik ve Bulgar sebze rekabet gücünün artırılması ve olumsuz çevresel etkilerini azaltmak için doğal kaynakların kullanımına dayalı yeni teknolojiler yaratmak gerekmektedir.

Kompost artan besin durumu ve büyük ölçüde patojenlerin azalması ile karakterize edilen organik maddenin yoğun biyolojik ayrışma sonucu nihai bir ürünüdür. Kaliteli kompost kullanımı, bitki büyümesini ve toprak yapısını iyileştirir, aynı zamanda birçok hastalığa karşı koruyucu etkileri vardır. Kompost toprağın biyolojik özellikleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir ve sürdürülebilir arazi kullanımını sağlayarak toprak verimliliğini korur ve geliştirir. Çevresel açıdan bakıldığında kompostların da doğal gübre önceliği tartışılmaz ve fidan üretiminde toprak içi/yer altı iyileştirici yararları onları umut verici bir gübre alternatifi haline getirir. Fakat çeşitli ham maddelerden elde edilen kompostlar niteliksel olarak farklı özelliklere sahiptirler. Bitki yetiştirme olarak kullanılan besin maddelerince zengin organik maddelerin ise toprak içi/yer altı yapısını ve dayanıklılığını ve besin içeriği ile ilgili bazı gereksinimleri yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, mevcut yerel kompostların en uygun olanın belirlenmesi sebze miktarının yetiştiriciliği amacıyla test edilmesi gerekir.

Bu çalışmanın amacı, mevcut yerel humusları karşılaştırmak ve bunları kullanarak domates yetiştiriciliğini en iyi hale getirmektir

Malzeme ve Yöntemleri

Deney Milyana cins domatesle fitotron odasında kontrollü şartlar altında gerçekleştirilmiştir (22-25 °C derece;   10/14 saat, gece/gündüz). Bitkiler başlangıçta polistiren tepsiler içinde sık dikim olarak yetiştirildi, 198 ters üçgen kaplar içerisinde her bir kapta bir bitki olacak şekilde. Her bir saksıda bir bitki olmakla çaprazlama aşamasında 0,5 L torf karışımı: perlit 1:1 içeren polietilen kaplara aktarıldılar. Sulama haftada iki kez su ile yapılmaktaydı. Her biri 40 gün süre ile olmak üzere deney iki kez tekrar edildi. Humus malzeme hacminin % 10 – 50 oluşturmaktadır.  Kontrol amaçlı torf ve pelit karışımı oranı 1:1 olarak kabul edilecektir. Karşılaştırma için mineral gübreleme örneği de yapıldı.

Örnekler:

1. Kontrol /seçeneği/ – ek karışımlar olmadan.
2. Mineral gübreleme/seçeneği/ – karışım MARITSA SEBZE ENSTİTÜSÜ Teknolojinin kabul ettiği miktarlara dayanarak üçlü süperfosfat, amonyum nitrat, potasyum sülfat ve magnezyum sülfat ile zenginleştirilmiştir.
3. Humus – karışım hacmi % 10.
4. Humus – karışım hacmi % 20.
5. Humus – karışım hacmi % 30.
6. Humus – karışım hacmi % 40.
7. Humus – karışım hacmi % 50.

 Her örnekte on adet bitki kullanılarak, örnekler üç kez tekrar edildi.

     

    sık dikim                                         dikimden önceki fidan                    dikili fidan

Analizler:

1. Zirai kimyasal analizler – Kompost örnekleri gıda besinleriyle başlangıcın korunmasını belirlemek için analiz edildi. Analizler aşağıdaki şekilde yapılmıştır: Egner-Riehm yöntemi (laktat yöntemi) bitkiler için kullanılabilir P ve K miktarının belirlenmesi; (1974)Soneveld & al. Yöntemine dayanarak su ekstraktında besinlerin çözünür formlarının belirlenmesi;  Belirlenenler: NO3 – iyonselektiv tahliliyle;  P – kolorimetrik; K – fotometrik alev;  Ca ve Mg – kompleksometrik; (EC mS/cm) iletkenliğe dayanarak çözünebilir tuzların toplam konsantrasyonu; Organik madde içeriği – deneyin 600°C’de yanmasından sonra ağırlık.

2. Mikrobiyolojik Analiz – uygun katı besi dikim üzerinde humus kaynağın mantar ve bakteri toplam sayısı belirlendi.

3. Biyometrik Analizler – deney tamamlandığında ( dikimden 20 gün sonra) şunlar belirlendi: kütle ve gövde uzunluğu, yaprağın sayı ve kütlesi, yaprak alanı (büyüklüğü).

 SONUÇLAR

Zirai kimyasal analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Toplam bakteri sayısı raporu 1,4.107; toplam mikroskobik mantar sayısı ise 1.104.

Organik madde

%

Mevcut madde

Suda çözünür formlar, ppm

EC,

mS/cm

NO3pH

PP2O5,

mg/100gK2O

mg/100gNO3P P2O5,

mg/100gK2O

mg/100g73,5289,811500,0754,833,473,5289,811500,0754,833,4

Tablo 1. Humus numunesinin zirai kimyasal analizi.

 Biyometrik analiz sonuçları karışım hacmine % 10-50 arası humus ilavesiyle domates fidesinin gelişim kalitesini sağladığını göstermektedir (tablo 2).  Karışımdaki humus miktarının artmasıyla biyometrik veri değerlerinde artış eğilimi gözlemlenmektedir. Tahlil edilen biyometrik göstergeler kontrol seçeneğinde en az bulunanlardır. Aralarında farklılık göstermeyen mineral gübreleme ve %10 humus seçenekleri takip etmektedir. Sonraki seçeneklerde gövde uzunluğu, yaprak sayısı, bitki kütlesi, yaprak alanı (büyüklüğü) giderek artmıştır. En kaliteli fide % 50 humus seçeneği ile elde edilmiştir.

Seçenek Gövde uzunluğu, cm Yaprak sayısı Gövde kütlesi, g Yaprak kütlesi, g Yaprak alanı, cm2
Kontrol 8,07 5,33 0,93 2,97 5,13
Mineral gübreleme 13,10 6,10 2,17 5,43 7,03
Humus – 10% 13,87 6,13 2,20 5,70 6,60
Humus – 20% 16,47 6,17 2,93 6,13 7,77
Humus – 30% 17,47 6,37 3,33 7,30 7,43
Humus – 40% 18,17 6,53 3,80 7,37 7,93
Humus – 50% 20,73 6,93 4,80 9,33

8,23

Tablo 2. Domates fidesi biyometrik göstergeleri.

Fide dikim karışımına humus eklenmesi en çok bitkinin kütlesini etkilendiğini şekil 1’de görülmektedir ( toprak üzerindeki kütleden söz edilmektedir). Humus ölçüsü  %10’dan %50’ye kademeli olarak arttırıldığında bitki kütlesi 2 katından 3,6 katına kadar büyümektedir (şekil 1c). Gövde uzunluğu göstergesi de güçlü olarak etkilenmiştir – büyüme kontrol seçeneğine göre 1,7’den 2,6 katına yükselmiştir (şekil 1a). Humus yaprak büyüklük alanını daha az etkiler (şekil 1d), gösterge artışı %37-60’tır. En az etkilenen yaprak sayı göstergesidir (şekil 1b).  Kontrol seçeneğine göre olan artış %15’ten %30’a kadardır, sırasıyla %10 Humus – %50 Humus.

Gövde Uzunluğu                                                              Yaprak Sayısı

K    MG   %10H  %20H   %30H  %40H  %50H    K    MG   %10H  %20H   %30H  %40H  %50H

                                                            a                                                                                                           b

      Bitki Kütlesi                                                                                Yaprak Büyüklük Alanı

K    MG   %10H  %20H   %30H  %40H  %50H    K    MG   %10H  %20H   %30H  %40H  %50H

                                                          c                                                                                                            d

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


*

Yukarı Çık Yandex.Metrica