http://www.siyahaltin.com.tr/siyahaltin-bahar-kampanyasi
29 Aralık 2013

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/59)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/59)
Reklam

KKYDP

Sayın Vermikem üyelerine ve takipçilerine duyurulur:

14 Aralık 2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî Gazete’de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2013/59 tebliğ nolu “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır. KKYDP

KKYDP başvuruları, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren kırkbeş gün (Son başvuru tarihi 27/01/2014) içerisinde yapılacaktır. KKYDP

Başvurular 11.02.2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

BAŞVURULAR SON BULMUŞTUR.

Tebliğe,

http://www.furkanlardanismanlik.com/index.php/mevzuat/tebligler/2206-kirsal-kalkinma-yatirimlarinin-desteklenmesi-programi-kapsaminda-tarima-dayali-ekonomik-yatirimlarin-desteklenmesi-hakkinda-tebli%C4%9F-tebli%C4%9F-no-2013-59.html

linkinden erişebilirsiniz. Ayrıca “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Esasları” na da,

http://www.furkanlardanismanlik.com/index.php/mevzuat/diger/2232-kirsal-kalkinma-yatirimlarinin-desteklenmesi-programi-uygulama-esaslari.html

linkinden erişebilirsiniz. KKYDP

KKYDP

NOT1: Uygulama esaslarında yer alan ve aşağıda belirttiğim hususlara dikkatinizi çekmek isterim:

KKYDP

8-Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir. KKYDP

Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan karışımdır. (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi)

Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yeni tesis, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ile tamamlama proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya tamamlama hibe başvurularında sunulan projede mutlaka işleme ve paketleme üniteleri birlikte yer almalıdır. Yeni tesis veya tamamlama kapsamında sadece işleme veya sadece paketleme tesisi başvurularına hibe desteği verilmez. Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

 

NOT2: Başuvurda olmazsa olmaz evraklar için de aşağıdaki maddelere dikkatli bir biçimde göz atınız lütfen!

 

İSTENİLEN BELGELER KKYDP

1 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge,

2 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi,

3 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi,

4 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı,

5 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri, KKYDP

6 Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname,

7 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi,

8 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi, KKYDP

9 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları, (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç). KKYDP

10 Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi,

11 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı,

12 Başvuru sahibine ait yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi/kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi,

13 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi,

14 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi,

15 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu,

16 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi, KKYDP

17 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi,

18 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı,

19 Yeni ve tamamlama konusunda yatırım yerinin (Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İhtisas Küçük Sanayi Sitesi hariç) ipotekli ve şerhli olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge,

20 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında yatırım yerinin ipotekli ve şerhli (Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, İhtisas Küçük Sanayi Sitesi ipotek ve şerhi ile 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında şerh konulan yerlerden ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ve program kapsamında konulan şerh hariç) olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge, KKYDP

21 Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda başvuruya esas tesisin daha önce bu program ile ilgili olarak yayımlanan 2011/9 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği ve 2012/64 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında hibe desteğinden yararlanmadığına dair taahhütname,

22 Başvuruya esas projenin hibe desteği dışında kalan kısmı için, Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname,

23 Yeni tesis başvurularında (Koyun keçi ve manda yatırımları hariç) hibe sözleşmesi imzalamadan önce imar/mevzi imar planını getireceğine dair taahhütname,

24 Koyun keçi ve manda konusundaki yeni tesis başvurularında yatırım yeri ile ilgili ruhsat vermeye yetkili kurumdan, söz konusu tesis için imar planına bakılmaksızın, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verileceğine dair yazı, KKYDP

Solucan gübresi tesisi kurmak isteyen tüm girişimciler, bu yatırım desteğinden yukarıda alıntıladığım detaylar kapsamında faydalanabilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgi için FURKANLAR DANIŞMANLIK şirketinden destek alabilirsiniz. Furkanlar Danışmanlık şirketine ulaştığınız zaman bizden selam götürmeyi unutmayınız lütfen.  KKYDP

Başarılı ve bol kazançlı girişimler dilerim. KKYDP

vm56t_t1

Sayın Vermikem okurları, 

1-  Tebliğin detayları ve sorularınız için Furkanlar Danışmanlık‘ın irtibat bilgileri: KKYDP

Adres:

Sezenler Cd. Sezen Apt. No:20 /4, Sıhhıye, Çankaya, Ankara KKYDP

İletişim:

0312 232 34 43
0312 232 34 44

2-Kalkınma ajanslarının hibe programı uygulamalarına da aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

Mehmet Furkan
05324858621
05056971376

Etiketler: /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ


*

Reklam