Solucan Gübresi ve Üzüm I

29 Temmuz 2015
924 kez görüntülendi

Solucan Gübresi ve Üzüm I

Solucan Gübresi ve Üzüm I

Yerinde Vermikültürleme ve Vermikompostun Alınabilirlik ve Üzümdeki Başlıca Besinlerin Bitki Konsantrasyonu Üzerine Etkisi

Karnataka J. Agric. Sci., 11 (1) : (117-121) 1998
VENKATESH, P. B. PATIL, C.V. PATIL ve R.S. GIRADDI
KRC bahçe bitkileri koleji, Arabhavi -591102
(Nisan, 1997)

Özet:

Solucan Gübresi ve Üzüm

Bu çalışma, yerinde vermikültürleme ve vermikompostun üzüm bitkisinde Azot, Fosfor ve Potasyum gibi önemli besinlerin alınabilirliği ve bitki konsantrasyonu üzerine olan etkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Yapılan çalışma yerinde vermikültürlemenin ve Tavsiye Edilen Kiuasal gübre Dozu (TED) olarak 300;500;1000 kg NKPK/ha şeklinde uygulamasının, kontrol grubuna göre hem alınabilirliği ve hem de üç ana besin düzeyinin belirgin bir biçimde arttığını göstermiştir. En yüksek alınabilirlik ve N,P ve K, tek başına vermikompost uygulaması ile karşılaştırıldığında %25, %50 ve %75 oranında TED ile birlikte vermikompost kullanımı yapıldığında gerçekleşmiştir. Hem alınabilirlik, hem de NPK konsantrasyonu Ekim ayı budamasına kadar artmış ve hasat sonrası düşüşe geçmiştir.

Giriş:

Tırmanan gübre maliyetleri ve bu gübrelerin çevre üzerindeki tehlikeli kirlilik etkileri açısından bakıldığında, vermikültür ve vermikompost gibi düşük maliyetli organik tarıma geçiş öne çıkmaktadır. Birçok araştırmacıya göre NPK, vermikompostun önemli bileşenleridir ve üzümde büyümenin, verimin ve kalitenin belirlenmesinde hayati bir role sahiptir. İşte bu çalışma, yerinde vermikültürlemenin ve vermikompostun üzümde alınabilirliğin ve önemli besinlerin (NPK) yoğunluğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem:

Bu çalışma, Raichur Bölgesel Araştırma İstasyonunda, Ağustos 1992 yılında dikilen ve askı sistemiyle yetiştirilen iki yaşındaki çekirdeksiz Thompson üzümü üzerinde yapılmıştır. Asmalar 1.8 m x 1.2 m aralıklı dikilmiş ve her bir uygulama için beş asma seçilmiştir. Deney, rastgele blok dizaynı ile üç tekrarlamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Toplamda sekiz uygulama yapılmıştır. İki adet uygulamada hektara yüzbin ve hektara ikiyüzbin solucanın bırakıldığı yerinde vermikültürleme yapılmıştır. Dört adet uygulamada, 300:500:1000 Kg NPK/ha olarak tavsiye edilen kimyasal gübre dozunun (TED) %75, %50, %25 ve %0 oranlarında kullanılmasının yanı sıra, her bir hektara 5 ton solucan gübresi uygulaması yapılmıştır. Kalan bir uygulamada ise sadece %10 oranında tavsiye edilen kimyasal gübre (TED) kullanılmıştır. Deneyde karşılaştırma için bir tane de, sadece malç yapılan kontrol uygulaması yapılmıştır. Tüm asmalara bazal doz olarak 20 kg çiftlik gübresi verilmiştir. Vermikompostun, çiftlik gübresinin ve malçın besin içeriği aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Vermikompostun, çiftlik gübresinin ve malçın besin içeriği

Toprak örnekleri toplam 3 aşama şeklinde olmak üzere; I. Aşama 1994 yılı Nisan ayı budamasından sonra (uygulamalar yapılmadan önce); II. Aşama 1994 yılı Ekim budamasından önce ve III. Aşama ise 1995 yılı Nisan budamasından önce gerçekleşmiştir.

Sonuç:

Solucan Gübresi ve Üzüm

Solucan Gübresi ve Üzüm

Örneklemenin ilk aşamasında, hem toprağın hem de bitkinin NPK konsantrasyonu, deney toprağı ile bitki materyalindeki homojenliği açıkça ortaya koyan uygulamalar süresince herhangi bir farklılık göstermemiştir. Ancak, sonraki aşamalar boyunca farklılıklar gözlenmeye başlanmıştır.

Tavsiye Edilen Kimyasal gübre (TED) uygulaması (U8) bitki ve toprağın önemli besin içeriği açısından diğer bütün organik kaynaklara göre daha üstün olduğunu kanıtlamıştır. … Bununla birlikte, yerinde vermikültür uygulamasında ise (U1 ve U2) bitki ve topraktaki önemli besin içeriğinin (NPK), kontrol grubuna göre artış sağladığı görülmüştür. Bu durum, deney süresince asmaların etrafındaki solucanların, humus oluşturan mikroorganizmalarca ve Azot fikse eden bakterilerce zengin olan dışkılarının yoğunlaşmasına bağlı olabilir (Barley and Jenning 1959). Gunjal and Nikam (1992) üzümde yerinde vermikültürleme uygulaması neticesinde toprakta yer alan toplam N, kullanılabilir P ve suda çözünür K oranlarının belirgin bir biçimde arttığını ancak toprak pH’ının ise düştüğünü rapor etmişlerdir. Kale ve arkadaşlarına göre (1987) toprağın verimliliğinin artmasının nedeni, solucanlarla bağlantılı olan enzimatik ve mikrobiyal etkinlikle alakalıdır.

Bitki atıklarının ayrışması sürecinde oluşan organik asitlerin etkisiyle, toprakta yer alan yerel P’nin daha büyük oranda çözünmesini sonucunda, gerek toprakta ve gerekse de bitkide yer alan fosfor içeriğinde önemli bir artış meydana gelmiştir. Macky ve ark. (1962) buna tespite ilave olarak, fosfataz gibi enzimlerin etkinliğinin artması sonucunda, topraktan asmaya geçen P alımının uyarıldığı bilgisini eklemişlerdir. Çiftlik gübresinde ve solucan gübresinde yer alan potasyum, hem toprağın hem de bitkinin potasyum içeriğinin artmasına katkı sağlamış olabilir.

Solucan Gübresi ve Üzüm

Çekirdeksiz Thompson Üzümü

Kimyasal gübreler ile birlikte solucan gübresinin verildiği uygulamalarda (U4, U5, U6 ve U7) belirgin bir besin alımı artışı gözlenmiştir. Kimyasal gübrelerle birlikte solucan gübresi kullanımının katkı etkisinin açık olduğu gübrelerin artışına bağlı olarak toprak ve bitki besin maddelerinin artışı doğrusal olmuştur.

Tavsiye edilen çiftlik gübresi ile birlikte sadece vermikompost verilen asmalar (U7), kontrol gurubuna (U8) göre NPK içeriği açısından daha büyük bir üstünlük göstermiştir; fakat içeriği diğer uygulamalarla karşılaştırıldığında daha alt değerlerde olmuştur. Vermikompost ve çiftlik gübresi uygulamasındaki NPK içeriğinin düşmesi, bu kaynaklardan gelen besin salınımının üzümün kökleri tarafından emildiğini göstermektedir.

Hasat sonrası (Aşama III) II aşamaya göre NPK içeriğinin düştüğü gözlenmiştir. Bunun nedeni II. Aşamada daha fazla besin alımının gerçekleşmiş olması ve bu besinlerin sonraki aşamada çiçeklenme ve meyve oluşumu için kullanılmasıdır.

Solucan Gübresi ve Üzüm

Solucan Gübresi ve Üzüm

Solucan Gübresi ve Üzüm

Solucan Gübresi ve Üzüm

Kaynak: Çalışmanın orijinal metni ve tamamı için:

http://14.139.155.167/test5/index.php/kjas/article/viewFile/4755/4984

Solucan Gübresi ve Üzüm I Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


*

Yukarı Çık Yandex.Metrica