Toprak Örneği Nasıl Alınır?

16 Temmuz 2013
1.518 kez görüntülendi

Toprak Örneği Nasıl Alınır?

 GÜBRELEME İÇİN ANALİZ AMACIYLA TOPRAK ÖRNEĞİ ALINMASI

 Önceki yazımda gübre ve gübreleme nedir konusunu incelemiştik. Bu konumuz dada analiz amaçlı toprak örneği nasıl alınır konusunu işlemeye çalışacağım. Dengeli ve yeterli gübreleme de az masrafla en fazla verimi elde etmek esastır. Bu nedenle öncelikle topraktaki besin elementlerinin miktarı belirlenmelidir. Belirlenen miktara göre hangi bölgede hangi bitki yetiştirilecekse bilinmeli, buna göre gübre miktarı belirlenmelidir. Temel hedef toprak analizlerine dayalı bir gübreleme programının yapılmasıdır. Bunun için toprak örnekleri alıp analiz yaptırmalıyız. 

Bitkisel üretimde bilinçli bir üretim yaparak daha bol ürün almak için gübre kullanımı modern tarım içerisinde önemli bir faktördür. Toprak canlı bir varlıktır. Nasıl insan veya hayvanın beslenmeye ihtiyacı varsa; onunda beslenmeye ihtiyacı vardır. Toprağı beslerken gübreyi toprağa uygun zamanlarda, bitkinin isteklerine göre ve uygun miktarlarda atmalıyız ki gübrelemede ekonomik düzeyde en yüksek faydayı sağlayalım.

TOPRAK ANALİZİNİN AMACI: 

Toprak analizlerinin amacı üzerinde üretim yaptığımız arazinin toprak yapısının, bitkisel üretime elverişli olup olmadığının ve topraklarda bulunan bitkiye yarayışlı besin maddesi miktarlarını bularak; o arazide yetiştirilecek bitkilerin gereksinimi olan gübre cins ve miktarlarını ortaya koymaktır.

Doğru gübreleme ancak, bitkinin isteği olan gübre cins ve miktarını bilmek ve bu gübreleri en uygun zamanda ve şekilde toprağa uygulamakla yapılabilir. Unutulmamalıdır ki fazladan atılan gübre fazla ürün demek değil fazladan atılan para demektir. Doğru ve ekonomik gübrelemeyi yapabilmek için öncelikle toprağımızdaki besin maddesi miktarını bilmemiz gerekir. İşte bunun için toprak analizi yaptırmalıyız.

TOPRAĞIMIZDA ANALİZ YAPMADAN GÜBRE KULLANIRSAK NE OLUR?

Bitkinin ihtiyacından daha az gübre kullanılabiliriz. Bu durumda yetiştirdiğimiz bitkiler yeterince beslenemediklerinden iyi gelişemezler ve gelişemeyen bir bitkinin ürüne yatması da beklenemez, bunun sonucunda çok düşük verimler ortaya çıkar. Yanlış gübre kullanılabiliriz. Toprağımızda bol miktarda bulunan bitki besin elementini içeren gübreyi tekrar toprağımıza verebiliriz. Unutmamalıyız ki bitkilerde insanlara benzer ve ancak kendilerine gerekli miktarda ki bitki besin elementinden faydalanabilirler. Toprağımızda fazla miktarda bulunan bitki besin elementini kullanmazlar. Böylece de gübreye verilen para boşa gitmiş olur. Ayrıca bitki besin elementleri yüksek düzeylere ulaştığında birbirlerinin alımını engelleyebilmektedirler.

Yanlış şekilde ve bitkilerimiz için uygun olmayan zaman da gübre kullanılabilir. Bunun sonucu olarak gübreden beklenilen yarar sağlanamayabilir. Doğru gübreleme ile bol ürün elde etmek için mutlaka toprak yapımızın, toprakta bulunan bitki besin elementi miktarlarının bilinmesi, bitkiye uygun zamanda gerekli miktarlarda ve doğru gübre çeşidi ile gübreleme yapılması gerekmektedir. Bu da ancak toprak tahlili sonucu mümkündür. Ancak toprak analizi sonuçlarının beklenen faydaları sağlayabilmesi için toprak örneklerinin mutlaka usulüne uygun olarak alınması gereklidir. Eğer usulüne uygun toprak numunesi alınmamışsa bunun sonucu hiçbir anlam ifade etmediği gibi emek, para ve zaman kaybına neden olacaktır.

 

NERELERDEN TOPRAK ÖRNEĞİ ALINMAZ

1- Harman yeri veya hayvan yatmış yer ise ya da daha önceden çiftlik gübresi yığılmış yerlerden,

2-Sap kök veya yabani otların yığın halinde yakıldığı yerlerden,

3- Tarlanın tümsek veya su birikmesi olan çukur noktalarından,

4-Tarla sınırına yakın veya dere, orman ve yollara yakın arazi kısımlarından,

5- Binalara yakın alanlardan

6- Sıraya ekim yapılan ürünlerde sıra üzerinden,

7-Meyvecilik, yapılan arazilerde meyve ağaçlarının altından toprak örneği alınmaz..

TOPRAK ÖRNEĞİ NASIL ALINIR ve NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Öncelikle aldığımız örnekler sonucunda tarlamızın toprak yapısının tam olarak ifade edildiğine kanaat getirmeliyiz. Arazimizi tam olarak ifade edebilmesi için doğru örnek almak çok önemlidir. Aynı arazi içerisinde renk farklılıkları olan ya da bir kısmı düz bir kısmı eğimli olan yerlerdeki toprak yapıları ve bitki besin elementi miktarları aynı değildir.

1. Tek Yıllık Bitkiler İçin:

Tek yıllık bitkilerde gübreleme amacıyla toprak örneği almak için; bir küreğe, alınan toprak örneklerini karıştırmak için bir kaba (kova, leğen, geniş bir naylon) ve temiz bir naylon veya bez torbaya ihtiyaç vardır. Bu malzemeleri kullanmadan önce küreğin iyice temizlenmiş ve üzerinde başka artıkların kalmamış olması gerekir. Tek yıllık bitkiler için ilk 0-30cm`lik derinlikten örnek almak yeterlidir.

Örnek alma: 

Toprak örneği alınacak tarlanın bir köşesinden yaklaşık 10 metre kadar içeri girilir ve bir nokta belirlenir. Tarlanın bir ucundan öbür ucuna kadar zig zaglar çizilerek örnekler alınarak ilerlenir. Yani ekim yapacağımız alanın her tarafından örnek almaya dikkat etmeliyiz.

Toprak örneği nasıl alınır?

toprak örneği alma

toprak örneği alma

Resim 1. Karışık toprak örnekleri tarlanın bir ucundan diğer ucuna doğru şekildeki gibi zig-zak’lar çizilerek açılan çukurlardan alınmalıdır.

Bu şekilde tarladan alınan toprak örnekleri elimizdeki kovaya konarak ilerlenir ve tarlanın öbür başına çıkılır. Burada tarladan aldığımız ve kovaya üst üste koyduğumuz bütün toprak örnekleri iyice karıştırılır (paçal yapılır.) Sonra kova içerisinde iyice karıştırılmış olan topraktan yanımızda götürdüğümüz naylon veya bez torbaya 1 kg kadar toprak örneği konur.

toprak analizi burgu vb. aletleri

toprak analizi burgu vb. aletleri

Resim 2. Toprak numunesi almak için sonda, burgu, kürek gibi birçok alet kullanılır.

toprak analizi

 

Toprak örneği nasıl alınır

Toprak örneği nasıl alınır

Resim 3. Toprak numunesi alınırken V harfi şeklinde bir çukur kızılır. Sonra çukurun düzgün yüzeyinden 3-4 cm kalınlığında 18-20 cm boyunda bir toprak dilimi alınır.

Etiketleme: Adını soyadını, toprak örneğinin nereden alındığını (tarlanın adını veya aynı tarladaki değişik yerlerin adını), Önümüzdeki ekim döneminde bu tarlaya hangi bitkiyi ekeceğini, tarım arazisinde kuru-sulu tarımdan hangisinin yapıldığını, arazinin toplam yüzölçümünü ve kendin için gerekli başka bir bilgi varsa yazılır. Hazırlanan bu kâğıt torbanın dışına bağlanır.

ÖRNEKLERİN TORBALANMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Toprak örnekleri eğer naylon torbalara konulmuşsa naylonlar birkaç yerinden kalemle delinir. Böylece topraktan çıkacak nemin bu deliklerden uçması sağlanır.

Toprak örneği alındıktan hemen sonra laboratuvara gönderilmeyecekse, toprağın evde kurutularak gönderilmesi daha erken analiz sonucu almanızı sağlar. Çünkü toprağın nemli olması analizlerin yapılmasına engel olduğundan laboratuvarlarda nemli toprak kurutulmak için muayyen bir süre bekletilir.

Eğer mümkünse alınan toprak örnekleri evde veya uygun bir yerde, oda sıcaklığında, toz almayacak bir şekilde temiz naylon veya dosya kağıtları üzerin de serilerek kurutulup sonra laboratuvara gönderilmelidir. Böylece laboratuvarda nemli toprağın kurutulması için geçen süreyi beklemeden toprak analize alınır ve daha erken analiz sonuç raporunun alınması sağlanmış olur.

Ancak toprakların kurutulması aşamasında asla ısıl işlem uygulanmamalıdır. Isıl işlem uygulanan topraklarda değerler farklı çıkabilmektedir.

 

2. Çok Yıllık Bitkiler İçin:

Çok yıllık bitkilerden gübreleme amaçlı toprak örneği alınması da tek yıllık bitkilerde olduğu gibidir. Tek yıllık bitkilerden farkları toprağın sadece 30 cm derinliğinden (pulluk sürüm derinliğinden) değil toprağın derinlemesine de örnek alınması gerekir.

Çok yıllık bitkilerin yetiştirilmesi düşünülen bir arazide bitki dikimi yapılmadan önce arazinin meyvecilik için uygun olup olmadığını öğrenebilmek için genellikle 0-30, 30-60, 60-90 cm derinlikten örnek almakla birlikte gerekli görülürse 90-120 cm derinliklerden de toprak örneği alınır. Tabi ki bu derinliklerden toprak örneklerinin alınmasında kürek yeterli değildir. Bu örnekler çeşitli tipte burgularla alınabileceği gibi tarlada bu derinliklere kadar bir çukur (boy çukuru) kazılarak bu çukurun düzgün bir kenarından örnekler alınabilir.

toprak örneği alma

 

   toprak örneği alma

 

 

Arazide 0-30, 30-60, 60-90 cm`lik derinliklerden alınan toprak örnekleri birbirlerine karıştırılmadan 0-30 cm dekiler bir torbaya, 30-60cm dekiler diğer torbaya, 60-90 cm derinlikten alınan örnekte başka bir torbaya konularak laboratuara teslim edilmelidir. (Yeni nesil bodur ve yarı bodur anaç ile kurulacak bahçeler ile bağlarda 0-40 cm ile 40-60 cm’den olmak üzere 2(iki) aşamadan toprak numunesi alınması yeterli olacaktır.)

 

Sonuç olarak doğru örnekleme ile yaptırılan toprak tahlili siz çiftçilerimize üretimde ekstra bir yük değil aksine büyük bir kolaylık ve kazanç kaynağıdır. Modern tarımda üretimde kaliteyi arttırmak, bol ürün elde etmek, hastalıklara karşı mücadelede daha başarılı olmak ve yüksek kazanç hedefleniyorsa mutlaka toprak tahlili yaptırılmalı ve çıkan sonuçlara göre düzenlenen gübreleme programına uyulmalıdır.

 İlkay DEDELİOĞLU

   Ziraat Mühendisi

Toprak örneği nasıl alınır

Toprak Örneği Nasıl Alınır? Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


*

Yukarı Çık Yandex.Metrica