http://www.siyahaltin.com.tr/siyahaltin-bahar-kampanyasi
03 Ağustos 2015

Üzüm ve Solucan Gübresi II

Üzüm ve Solucan Gübresi II
Reklam

Üzüm ve Solucan Gübresi II

 

İnorganik Gübrelerin Üzüm Ekosisteminde Uygulanan Yerinde Vermikültürlemedeki Solucanların Büyüme ve Gelişimine Olan Etkisi

 

Karnataka J.Agric.Sci.,18 (3):(827-829) 2005
Regional Agril. Research Station A.P. BIRADAR
Bijapur – 586 101 D.R. PATIL
H.M. SHAILA
(Haziran, 2004)

 

Üzüm ve Solucan Gübresi II

Üzüm ve Solucan Gübresi

Günümüzde çiftçilerin, çok az sentetik gübre kullanarak ya da hiç kullanmayarak, organik tarıma yönelik artan bir farkındalığı ve eğilimi söz konusudur. Hindistan’da son zamanlarda üzümde kimyasal gübrelerin yanı sıra solucan gübresi kulanımının daha iyi sonuçlar doğurduğu tespit edilmiştir ((Venkatesh ve ark., 1998). Benzer bilgiler, üzümde solucanın doğrudan kullanımı anlamına gelen yerinde vermikültürleme uygulamalarında da mevcuttur (Gonjal ve Nikam, 1992). Solucan gübresinin ve solucanların kullanımının, toprağın çeşitli fizikokimyasal özelliklerini geliştirerek toprak verimliliğini arttırdığı bilinmektedir (Lee, 1985). Sentetik gübre kullanımları ise, içinde insanoğlunun da var olduğu flora ve fauna için potansiyel tehlikeler barındıran çevresel kirlilik problemlerine neden olmaktadır. Bu bakımdan aşağıdaki çalışmalar, inorganik gübrelerin solucanların büyüme ve gelişimi üzerine olan etkilerini belirlemek için ele alınmıştır. Üzüm ekosistemindeki yapılan yerinde vermikültürleme uygulamasında Eudrilus euginiae türü solucan kullanılmıştır.

Saha denemeleri 1998-1999 ve 1999-2000 yılları boyunca, Bijapur’da (Karnataka) bulunan Bölgesel Tarım Araştırma İstasyonununda, üç yaşındaki çekirdeksiz Thompson kültür üzümü çeşidi üzerinde yapılmıştır. Deneyler tesadüfi blok dizaynı ile 5 tekrarlamalı olarak yapılmıştır. 10 tanesi yerinde vermikültürleme olan toplam 13 adet uygulama gerçekleştirilmiştir.

Üzüm ve Solucan Gübresi IIYerinde vermikültürleme yapılan uygulamaların birinde hektara yüz bin, diğerinde ise iki yüz bin olmak üzere sadece iki tanesinde tek başına solucan kullanılmıştır. Kalan uygulamalarda ise farklı oranlarda solucan, tavsiye edilen dozda çiftlik gübresi (TEÇ), malç olarak tahıl samanı ve farklı oranlarda tavsiye edilen kimyasal gübre (TEK) kullanılmıştır. Ayrıca bir uygulamada tek başına TEÇ, bir uygulamada tek başına TEK ve yine bir uygulamada da tek başına malç kullanılmıştır. Buna göre, dört uygulamanın her birinde yüz bin solucan ile birlikte TEÇ, malç ve %25, %50, %75 ve %100 oranlarında TEK (300:500:1000 kg NPK/ha) kullanılmıştır. Diğer dört uygulamada aynı kombinasyon iki yüzbin solucan ile birlikte kullanılmıştır.  İki uygulamada ise sadece %100 TEÇ ve malçsız çiftlik gübresi kullanılmıştır.Son uygulama ise kontrol uygulaması olarak belirlenmiş ve sadece malç kullanılmıştır. Gübrelemeler toprağa solucan bırakılmadan önce yapılmıştır. Gözlemlerin kaydedilmesi için, solucanların salınmasından 90 gün sonra rastgele beş adet bitki seçilmiştir. Clitellum halkası olan ve olmayan solucanların sayısı ve ağırlıkları ile hasatta elde edilen üzüm verimi sonuçları kayıt altına alınmış ve uygun bir dönüşüm sonrasında istatistiksel analize tabi tutulmuştur.

2 yıl boyunca (1998-1999 ve 1999-2000) toplanan solucanların büyüme verileri Tablo 1’de verilmiştir. Verilere dikkatle bakıldığında, kontrol gurubuyla karışılaştırıldığında clitellum halkası olan ve olmayan solucanların sayısı ve ağırlıkları bakımından ciddi bir farklılık görülecektir. Hektara 2 yüz bin solucan ile yapılan yerinde vermikültürleme uygulamasında, sırasıyla clitellumu olan ve olmayan solucanlarda en yüksek sayı (50.1 ve 47. 5) ve en yüksek ağırlık (42.20 gr ve 12.55g) elde edilmiştir. Solucanların gelişimi açısından bu rakamları, (2 yüz bin solucan + TEK + TEÇ +Malç) ve (2 yüz bin solucan + %50 TEK + TEÇ + MALÇ) şeklinde yapılan uygulamalar takip etmiştir.  Üzüm verimi ile ilgili toplanan veriler ise Tablo 2’de verilmiştir. Maksimum verim, hektara 2 yüz bin solucan + %100 TEK +TEÇ + Malç uygulamasında 10.8 kg/bitki şeklinde kaydedilmiştir (bu uygulamada bitki başına düşen solucanlar ise clitellum’u olanlar 33.9 ve olmayanlar 38.9 şeklindedir.) Bunu takip eden en yüksek verim ise hektara yüz bin solucan %100 TEK + TEÇ + Malç olarak yapılan uygulamada elde edilmiştir ( bitki başına meyve verimi 10.6 kg ve sırasıyla bitki başına clitellumu olan ve olmayan solucan sayısı ise 19.3 ve 22.4 şeklindedir.)

Üzüm ve Solucan Gübresi II

Üzüm ve Solucan Gübresi II

Uygulamalar arasında meydana gelen, verim ve solucanların büyüme parametrelerindeki bu farklılık deney süresince asmaların etrafındaki solucanların,  humus yapan ve Azot fikse eden bakterilerce zengin olan değişik miktarlardaki dışkılarının birikimine bağlı olabilir (Barley ve Jenning, 1959). Tüm parametreler göz önüne alındığında, iki yüz bin solucan + %50 TEK + TEÇ + Malç şeklinde yapılan uygulama iyi sonuç vermiştir; buna göre 31 adet + 25.45 gr clitellumu olan ve 33.1 adet + 8.40 gr clitellumu olmayan solucan ile bitki başına 10.40 kg meyve verimi sağlanmıştır. Böylece mevcut çalışma tek başına solucanların, tek başına tavsiye edilen kimyasal gübrenin, tek başına tavsiye edilen çiftlik gübresinin veya malçın kullanıldığı uygulamalara göre, üzüm eko-sisteminde yapılan yerinde vermikültürleme altında iki yüz bin solucan + %50 TEK +TEÇ + Malç uygulamasının solucanların büyüme ve gelişimini kolaylaştırdığı ve ayrıca verimde dikkate değer bir artış sağlandığını ortaya koymuştur.

Bu bulgular Marrekay ve arkadaşları (1962) ile Venkatesh ve arkadaşlarının (1998) yapmış olduğu çalışmalarla da uyuşmaktadır; buna göre üzüm ekosistemindeki kimyasal gübrelemenin yanı sıra yerinde vermikültürlemenin de yapılması (nitelik ve nicelik açısından) verim artışı sağlamıştır. Jadhav ve arkadaşları ise (1998) yerinde vermikültürlemenin büyüme parametrelerini ve dut yaprağı verimini iyileştirdiğini ortaya koymuştur. Ancak, <iki yüz bin solucan + %100 TEK + TEÇ + Malç> ve <iki yüz bin solucan + %75 TEK + TEÇ + Malç> şeklindeki uygulamalar en yüksek verimin elde edilmesini sağlamışken solucanların belirgin bir biçimde büyümesini sağlayamamıştır. Bunun nedeni, toprağa verilen yüksek dozdaki kimyasal gübreler nedeniyle toprakta meydana gelen kimyasal değişiklikler olabilir.

Üzüm ve Solucan Gübresi II

Üzüm ve Solucan Gübresi II – Solucan Sayı ve Ağırlığı – BÜYÜTMEK İÇİN RESME TIKLAYIN

Üzüm ve Solucan Gübresi II

Üzüm ve Solucan Gübresi II – Üzüm Verimi – BÜYÜTMEK İÇİN RESME TIKLAYIN

 KaynakÇalışmanın orijinal metni ve tamamı için:

http://14.139.155.167/test5/index.php/kjas/article/viewFile/497/486

Etiketler: / / / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ


*

Reklam