Vermikültür ve Avustralya’daki Geleceği

15 Ocak 2014
1.313 kez görüntülendi

Vermikültür ve Avustralya’daki Geleceği

Vermikültürün Avustralya’daki Geleceği

Atıkların Azaltılması

Nisan 1995’te New South Wales’deki (N.S.W.) Carr hükümeti, 200 yıldır geleneksel bir biçimde çöp depolama alanlarına giden atıklara yönelik israfı 2000 yılından önce %60 oranında azaltmak için yasa çıkardı. Şimdi ise sadece bu yeni yasayı yönetmek ve tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak için yeni devlet daireleri oluşturulmuştur. Çünkü, organik atıkların bertarafı sürecinde okyanusa açılan akarsu ağızlarının kullanımına ihtimal verilmemiştir; ayrıca atıkları yakma ise politik olarak kabul edilebilir olmadığından, herhangi bir ileri görüşlü bir kişi olarak geriye kalan seçeneklerin az olduğu görebilirsiniz. vermikültür

Aslında muhtemelen bu hedeflere erişebilme kapasitesine sahip olan tek teknoloji vermikültür teknolojisidir. N.S.W. eyaletinin kendi Çevre Koruma Kurumu, vermikültürü eğitim programları ve tanıtım ödemeleriyle aktif olarak desteklemektedir. 

Avustralya’yı Temiz Tutun

vermikültürTüm Avustralyalıların da hatırlayacağı gibi bir zamanlar kendi çevremize yönelik bazı kötü davranışlarımız mevcuttu. Örneğin bu rahatsız edici davranışlardan birisi arabamızın camında yola çöp atamamızdı ve bu da neredeyse normal bir şey olarak görülmekteydi. Fakat Ian Keirnan nihayetinde başlattığı ve inanılmaz başarı elde ettiği “Avustralya’yı Temiz Tut” kampanyasıyla bizleri kalıcı olarak utandırmayı başardı ve biz bu kötü alışkanlıklarımızı yenebildik. 

Ian Kiernan

Ian Kiernan

Aynı zamanlarda kötü koku, fare istilası ve çoğunlukla büyük kısmı sürekli olarak yanmakta olan üstü açık çöp tepeleri belediye meclislerinin gözüne batmaya başladı. Bu çöplerin etrafına çitler çekildi ve atıkları kontrol etmek için yöneticiler atandı. Çok geçmeden çöp toplama vergileri alınmaya başlandı, ki bazı belediyelerde bir ton organik atığın bertarafı için 90.00 dolar gibi bir bedele ulaşacak şekilde bu vergi yıllık %100 artıyordu. Açıkçası belediye meclisleri artık çöplüğü sübvanse etmek istemiyorlardı ve bu yeni eyalet yasalarına alternatiflerin bulunması gerekmekteydi. Açıkçası organik atıkların en etkili biçimde bertaraf edilme yöntemi ev tipi kompost üretimiydi. Bu tip kompost üretiminin en etkin yöntemi ise solucan gübresi üretimi sistemidir. 

Çöplerin açık alanlara boşaltılması ve organik atıkların yok edilmesine yönelik vergilerin daha da artması, organik atıkları evde vermikültür yöntemiyle yok etme yönetimi açısından vergi mükelleflerine sorumluluk yükleyeceği öngörülmektedir. Bu da evinde vermikompost üreten mükellef için sadece atık vergisinden kurtulmanın ötesinde önemli bir fayda sağlamaktadır; bu da gerek ev içi bitkilerde gerekse de harici tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve vermikest olarak bilinen kompost solucanları sayesinde elde edilen olağanüstü faydalı gübredir. Yanmakta olan çöp yığını tepelerine ve arabamızın camından hamburger poşetlerini attığımız zamanlara geri dönüldüğünü bir düşünün! Pazarlama araştırmacıları davranışlardaki bu değişimi bir tür “kilometre taşı” olarak değerlendirmiş ve ileri görüşlü iş girişimcileri  de bu yeni eğilimi doğrudan kendi ürünlerini geliştirmek için ve pazarlama faaliyetlerini değiştirmek için kullanmışlardır. 

Organik Olarak Üretilen Ürünler

Bir diğer gösterge ise tüketicilerin kimyasallarla yetiştirilen ürünlere karşı olan kaygıları ve bunun karşısında organik olarak yetiştirilen ürünlere olan tercihleridir. 

Organik ürünlerin yetiştirilme oranı son on yılda Avustralya’da %38 olmuştur ve ABD’de ise şu anda yıllık %23 civarındadır. 

Avustralya’da Organik Üretimin Arka Planı

1990 ve 1995 yılları arasında organik tarım üretiminin değeri 28 milyon dolardan 80.5 milyon dolara yükselmiştir. Bu büyüme bir yılda yüzde 38’lik şaşırtıcı bir kazanç sağlamış ve son 3 yılda sanayi yarım milyar dolardan daha fazla değer elde etmiştir. Ayrıca daha da büyüme potansiyeli vardır çünkü halihazırda organik yetiştiricilik yapılan tarım arazilerine yönelik en son rakamlar, 1995 anketine göre hâlâ % 1-2 arasındadır.  Bu tür bir analiz ve geleceği düşünme faaliyeti ciddi yıllık büyümelerle aynı doğrultuda giden ve hatta onu aşan vermikültür sektöründeki mevcut planlamalara olanak tanımaktadır. 

vermikültür

Tüketici tercihleri çiftçilere yeni fırsat kapıları aralamış ve çiftçilerin kimyasal üretimden organik tarıma dayalı daha doğal üretime doğru değişim göstermelerine neden olmuştur. Bu noktada vermikültür, hep alışılageldiği üzere bir problem olarak görülen organik atıkları dönüştürme konusunda açık ara zirveye tırmanırken şimdilerde bir kaynak olarak kabul edilmeye başlanmasıyla beraber yeni bir görünüm de kazanmaya başlamıştır. Zaman zaman dışarı çıkıp kasabanızdaki bir süpermarkete gittiğiniz ve raflara baktığınız zaman Uncle Tobys Oats gibi bazı büyük Avustralyalı gıda işleyicilerinin “organik olarak” yetiştirilmiş kahvaltılık tahılları satışını yaptığını görebilirsiniz. Tüm bunlar bu ürünler için ödeme yapmaya hazır ve sayıları gitgide artan bilinçli tüketicilere yönelik bir ayrıcalığı öne çıkarmaktadır. Vermikültür aracılığıyla üretim yapan çiftçiler için sağlanan en büyük ek faydalardan biri de kimyasallara olan bağlılığın ciddi oranda düşebilecek olmasıdır. Böylece çiftçiler bu anlamda yapacakları harcama kalemlerini yönetebileceklerdir.

Hammadde olarak rahatlıkla bulunabilecek olan mandıra gübresi gibi yerel hayvansal atıkların kullanılması, ya da şimdilerde ileri düşünceli çiftçilerin kendi çiftliklerindeki atıkları bertaraf etmek için kendi kendilerine vermikültürü kullanmaları sonucu vermikest olarak adlandırılan ve oldukça değerli içeriği olan organik bir gübre elde etmek mümkündür. Bu gübre bizzat üretenin kendisi tarafından kullanılabileceği gibi küçük çaplı organik üretim yapan çiftçilere de satılabilir. vermikültür 

Birçok insan hastalığından sorumlu olan, gıda zincirinde kimyasalları kullanma alışkanlığımızın neden olduğu bazı korkunç dezavantajlar ortaya çıkmaya başladıkça, uzun yıllar boyunca tüm insanlık kimyasal kullanmadan çiftçilik yapmaya başlayacak ve her durumda doğal tarım döngüsü oluşmaya başlayacaktır.

vermikültür

Sadece bir an var olan bu gübre pazarının ne kadar büyük olabileceğini gözünüzün önüne getirin… Sadece Avustralya’da bir yılda yüzlerce milyon dolarlık  bir değer demektir bu. Avustralya’daki bu gelişimin ön ayak olmasıyla diğer tüm ülkeler de aynı şekilde fayda sağlayabilirler. Bu açıdan bakıldığında gerek Avustralya’da ve gerekse de tüm dünyada vermikültür sadece solucan satışı demek değil, şüpheli bir biçimde üretilen tarım kimyasallarının yerine güvenli bir biçimde atık dönüşümü ile doğal olarak üretilen organik gübrelerin ikame olması demektir. vermikültür

Sadece, pelet haline getirilmiş kümes hayvanı dışkısından elde edilen Dynamic Lifter adlı gübreyi üreten ve satan ve hemen hemen evsel çapta organik üretim yapan herkes tarafından bilinen bir isim haline gelen Avustralyalı şirketin muhteşem başarına bakmak bile yeterli olacaktır. Mevcudu iyi analiz ederseniz gelecek daima görünür olacaktır.

Bu çerçevede bir hesap yaptığınız zaman, kapınızın hemen eşiğinde duran diğer bir milyar dolarlık endüstriyi ve bu fırsattan fayda sağlayacak olan tam zamanlı solucan yetiştiricilerinin sayısının henüz ciddi anlamda az olduğunu da görebileceksiniz. vermikültür

Gübreden Yeme

Tam olarak anlaşılması geren şey, bu endüstrinin balık avlamak için solucan tedarik etmekle alakalı olmadığıdır; bunun aksine başarılı ve büyük ölçekli operasyonlar Birleşik Krallık’ta, atıklarla beslenen ve hızlı büyüyen kompost solucanlarını kullanarak  tavuk, domuz ve akuakültür endüstrileri için yüksek değerli protein besini tedarik edilebileceğini parlak bir biçimde ortaya koymuşlardır. Günümüzde piyasa güçleri (arz ve talep) solucanların organik gübre üretiminde birer işçi olarak çalışmaları açısından değerlerini arttırmak için çabalamaktadırlar. Mevcut göstergeler şöyledir: Bu potansiyel pazarın gerçekleştirilmiş olması için çok yol katedilmesi gerekmektedir. Çünkü stoklanmış solucanın genel olarak yetersizliği büyük ölçekli Vermidönüşüm sistemlerine yönelik toplu solucan pazarlamalarına ket vurmaktadır ve bunun neticesinde de fiyatlar yükselmektedir. Uygulamaların aynı anlayışla yürütüldüğü Doğu Avrupa’da ise başarılı denemeler elde edilebilmiştir; solucanlar, artık yüksek kalitede Omega 3 kaynağı olarak kabul edilen solucan yağı elde etmek için feda edilebilmişlerdir. Bu yağın değeri oldukça yüksektir ve kozmetik ile alternatif sağlık sektörleri için pazarı da hazırdır.

Solucan Stokunun Yetersizliği

Atıkları katma değerli organik gübreye dönüştürmek için bir iş kurulabilir. Bu iş “baştan sona” atıkların bertaraf edilmesi ödemesiyle desteklenirse, satış rakamları toplam bürüt satışların net kâra eşit olduğunu gösterebilir. Bu da, son yıllarda 150,000 nüfuslu bir şehir olan San Diego yakınlarında yer alan La Joya’daki Canyon Conversions gibi birçok yeni girişimcinin temeli demektir. La Joya’da günlük 4000 ton kent atığı çıkmaktadır ve Vemikültür ile dönüştürülmektedir. Bu gibi daha büyük ölçekli operasyonlar bugüne kadar Avustralya’da yapılmış değildir, ki bunun temel nedeni, solucan stokunun eksikliğidir. vermikültür 

Örneğin, San Diego tek başına 200 ton solucandan faydalanır; oysa son tahminlere göre Avustralya’da herhangi bir zamanda satışta olan solucan stoku en iyi ifadeyle 20 ton civarındadır. Diğer bir deyişle, ortalama bir bölge için ihtiyaç duyulan miktarın %10’undan daha fazla değildir. Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Organizasyonu (CSIRO) tarafından yürütülen ve 1998 yılında yayınlanan yeni çalışmalar, Vermicast kullanımının üzüm veriminde % 50 oranında bir artış sağladığı şüphe götürmez bir şekilde ispatlamıştır. Çoğu çiftçi %5,2’lik bir iyileşme sağlayabilen bir gübre için takasa hazırdır. Şimdi bu şaşırtıcı ve heyecan verici yeni gelişmelerden yola çıkarak, he an için oluşacak olan fırsatları bir düşünün.

Avustralya’da, belediye meclisleri tarafından işletilen takriben 5000 çöp depolama alanı vardır. Tipik bir Avustralya meclisi çöp depolama alanı, o bölgede kişi başına yarım tona yaklaşan atık organik madde akışına karşılık gelmektedir. Bu nedenle 100 bin nüfuslu bir bölgenin çöp depolama alanı, kişi başına günlük ortalama olarak 1.35 kg organik atık üretecektir, bu da toplamda günlük 135 tonluk organik atık demektir.

Bu miktarda atığın katma değerli bir ürüne dönüştürülebilmesi için en azından 100 ton solucana ihtiyaç vardır.  Solucanın toptan fiyatı kilo başına  $30,00  ve  $40,00 arasında değiştiğine göre, 100 bin nüfuslu bir bölge için solucan alım maliyeti şaşırtıcı bir biçimde  $3,000,000.00 ederinde olacaktır.

Şimdi, 18 milyon Avustralyalı çöp depolama alanları için aynı miktarda organik atık üretmektedir ve 18 milyonu 100 bine böldüğümüzde 180 rakamına ulaşırız. Bunu da solucan maliyeti olarak 3 milyon dolar ile çarptığınızda 540 milyon dolar gibi devasa bir rakama ulaşırsınız. Ki bu rakam sadece bu pazar türü içindir.

Benzeri bir hesaplamayı siz de kendi ülkeniz ve tüm dünya için yapabilirsiniz. Toplam rakamlar gerçekten yıkıcı büyüklüktedir. Pazar analizleri çok iyi bilinmesine rağmen bu potansiyelin tamamına asla erişilememiştir. Fakat diğer taraftan pazar analizlerinin bir altın kuralı vardır, potansiyel daima korunmalıdır.

Vermikültür Şirketleri

Zamanla Avustralya’da büyük ölçekli tesisler kurulmuştur.  Melbourne, Sidney, Canberra ve Broken Hill tesisleri mevcut ve başarıyla işlemektedir. Vermikültür endüstrisine olan farkındalık arttıkça, madencilik sektörü, ıslah merkezleri, okullar, üniversiteler, çiftçiler ve organik gübre üreticilerinden gelen soru ve tesis kurma talepleri ile devlet teşvikleri azımsanacak düzeyde değildir. Bu da bize, bu pazarın artık kabul görme düzeyinin arttığını göstermektedir. Vermikültür şimdilerde, organik atıkların toplanmasıyla ilgili maliyetleri düşürmesi nedeniyle yerinde atık yönetimi konusunda yaygın bir şekilde çekici ve kârlı bir çözüm olarak görülmektedir. Ayrıca şirketler, normalde yerinde kullanılacak gübre satın alma maliyetlerinde de tasarruf sağlayacaklardır.

Ortaya konulan bu bilgiler aynı zamanda değişimi gören ve daha büyük bir değişim getirecek olan bu endüstriye girmeyi isteyenler için kapıları aralamaktadır.

Aslında bu süreç önceden “atık” olarak görülen şeyin bundan böyle “kullanılmayan kaynak” olarak görülmesine fayda sağlamıştır.

CSIRO, Solucan Yetiştiricileri ve Bağcılık

Son zamanlarda CSIRO ile ortak bir program kapsamında Avustralya’da Vineyards  (bağcılık) gibi diğer pazarlar açılmaya başlamıştır. Solucan yetiştiricileri, Vineyards ve  Avustralya Solucan Yetiştiricileri Birliği kolaylıkla ölçülebilir artan verimler ile umut verici sonuçlara erişmişlerdir. Domuz ahırlarında temin edilen gübrenin dönüştürülüp bertaraf edilmesi sonucu bir taraftan çevresel baskı ortadan kalkmakta ve diğer taraftan yine domuzlar için kullanılan kabak gibi yiyeceklerin yetiştirilmesi için değerli bir gübre elde edilmektedir. Bu durum aynı zamanda süt çiftliklerinde, tavukçuluk sektöründe, egzotik hayvan ve kuş çiftliklerinde de oluşmuştur.

Mezbahalar, hayvan ve kuş sakatatlarını azaltmak ve dönüştürmek için tam ölçekli vermikültür çalışmaların ötesine gitmekle kalmamış, özel sera bitkilerini ve çiçekleri, kırpıntıları, çürümüş sebzeleri ve bitki sapları gibi atıkları solucanlarla geri dönüştürmeye başlamışlardır. Brisbane’ın yakınlarında bulunan ve herhangi bir zamanda 2000 kişilik nüfusu olan Stradbroke adası gibi offshore (açık deniz) turistik adaları şimdilerde Vermikültür programları yürütmektedir. Böylece adalardan çıkan atıklar ana karaya geri dönmek zorunda kalmayacaktır. Elbette elde edilen gübre adaların güzelleştirilmesi için kendi içinde kullanılmaktadır.

Şirketlerin Atık Azaltma Faaliyetleri

Yapılabilecek uygulamaların sınırı sadece hayal gücüyle belirlenebilir. Halihazırda faaliyet gösteren gıda işleme fabrikaları, meyve kabuklarını, tohumlarını, saplarını, bozulmuş ürünleri gibi diğer tür atıkları geri dönüştürebileceklerini görmüşlerdir. Aksi halde atıkların lokal olarak çöpe dökülmesi için yüksek taşıma ücretleri ödenecektir. Vermiüretim sistemi 1000 kg’lık atığı 100 kg’a düşürebilen bir süreçtir. Bu nedenle elde edilen sürecin sonunda katma değerli bir organik gübre elde edilemese bile, üretim yöneticileri ve iç maliyet denetimi muhasebecileri, atıkların vermikültür ile geri dönüşümü sürecini “yerinde” sınamış ve bu sürecin maliyet azaltımı için uygun bir araç olduğunu kabul etmişlerdir.

Solucan Stoklarının Satışı

Tüm kompost solucanı üreticileri için ikincil bir önemli pazar, satıcıların ellerindeki stoklar talepleri karşılamak için yetersiz olduğunda, solucan stoklarını diğer üreticilere ve solucan pazarlama şirketlerine satmak olmuştur. Bu nedenle, paylaşım ağı ve Vermicrobe International Pty Ltd Associate Grower Co-Operative gibi organizasyonların doğuşu bu tür beklentileri karşılamayı kolaylaştırmak için faydalı olmuştur. Bu girişim en az organize tarım kadar eski bir kavramdır ve vermikültür endüstrisi için de bir o kadar gereklidir.

İş Yerinde Solucan Çiftlikleri

Avustralyalıların yaklaşık %70’i haftanın her günü, kendi konutları dışında bir okul, üniversite, ofis, fabrika, kulüp, restoran, otel, motel, hastane, eğlence merkezi, spor vb. mekanlarda vakit geçirirler. Bu süre boyunca tükettikleri yiyeceklerden dolayı bilhassa organik atıklar birikmektedir. Böylece vermikültür sistemleri için ev ve iş yeri gibi yaşamsal alanlar potansiyel bir pazar halini almaktadır.

Okullarda Vermikültür

Mevcutta birçok okulun çevresel programları mevcuttur. Böylece organik atık bertarafı yenilikçi fikirleri ile ele alınabilmektedir. Şimdilerde vermikültür sistemlerinin bu programlar arasındaki rolü yükselen bir başarıya imza atmaktadır. Bazı ileri görüşlü kulüp ve restoranlar da solucan odaklı kompost üretimine dahil olmaktadırlar ve büyük ihtimale buna yönelik yasaların çıkması zorunlu olacaktır.

Çeviri: Savaş Gönen

Kaynak:vermicrobe.com

Vermikültür ve Avustralya’daki Geleceği Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


*

Yukarı Çık Yandex.Metrica